Overgaden Oven Vandet

dsc_0026-res
Byplanen for Chistianshavn var fra starten et retlinet gadenet og efter hollandsk forbillede var byen delt i en overby (mod syd) og en nederby (mod nord).

Derfor fik gaderne langs >Christianshavns Kanal der særprægede navne Overgaden Neden Vandet og Overgaden Oven Vandet. Ordet Overgade kommer fra det tyske Ufer, som betyder bred eller kaj.

overgaden-oven-vandet-2-res
Overgaden Oven Vandet er præget af en række meget store og palæagtige pragtbygninger. Her var ikke – som i Overgaden Neden Vandet – pakhuse, men en blanding af industrielt erhverv og boliger for f.eks. kunstnere.

Eksempelvis boede billedhuggeren Simon Carl Stanley i Overgaden Oven Vandet 6 (billedet herunder). Bygningen er opført i 1755 og er usædvanlig for Christianshavn. Stanley var professor ved kunstakademiet og udførte billedhuggeropgaver for hoffet.

I 1800-tallet blev ejendommen overtaget af Daniel Fr. Løwener, der grundlagde et jernstøberi. Men stadig var der i huset en blanding af kunst og industri, for på første sal boede malerne Constantin Hansen og P. C. Skovgaard.

Overgaden Oven Vandet 6 (1) RES

Overgaden Oven Vandet 2 (1) RES

Gaden første ejendom, når man kommer fra Langebrogade, tilhørte Peter Appelby – også kaldet ”engelskmanden”. Han var en engelsk rebslager, der blev indkaldt af Søværnet fra 1737, for at han kunne forsyne flådens skibe med tovværk. Applebys navn er bevaret Appelbys Plads. I huset boede forfatterne Thomasine Gyllembourg og Johanne Louise Heiberg.

Overgaden Oven Vandet 10 (1) RES

Nr. 10 er Brøstes gård, som blev opført i 1785 for den skotskfødte grosserer Thomas Potter (1746-1811). Her havde tidligere været både en grynmølle og en pibefabrik, men da Potter flyttede hertil fulgte også hans jernstøberi med. Da fabrikant Ulf Brøste (1904-1970) overtog ejendommen, oprettede han et lille lokalmuseum – Brøstes Samling.

Overgaden Oven Vandet 10 (2) RES

Her boede maleren Julius Exner i årene fra 1861 til 1873. Han malede nogle af folkelivsskildringer fra Amager i huset.

I de mindre ejendomme, som f.eks. i nr. 12–14, boede der skippere, hvis skibe lå ved kajen umiddelbart udenfor.

I Overgaden Oven Vandet ligger Søkvæsthuset, der tidligere var kongeligt opfostringshus.