Spring til indhold

Hambros Plads

1839 - København CROP
I 1760’erne opfyldte storkøbmanden Andreas Bodenhoff et areal i den nordøstlige del af Christianshavn. Gaden Bodenhoffs Plads går omtrent, hvor pladsen lå.

Pladsen blev – formentlig i 1830’erne – overtaget af Joseph Hambro (1780-1848), der bl.a. anlagde en rismølle (billedet herunder). Her var fra 1830 installeret Danmarks første dampmaskine, som drev et værk, der afskallede ris. Skallerne blev brugt til svinefoder, så på fabriksområdet var der en større svinehold. Når man havde svinene, kunne man ligeså godt anlægge en konservesfabrik – som også blev landets første.

Hambros rismølle. Original i Det Kongelige Bibliotek
Endelig blev der anlagt et bageri, der forsynede skibene med brød.

Hambro var sin tids iværksætter. Han drev også en bank, som i begyndelsen af 1800-tallet var med til at formidle statslån. Sønnen, Carl Joachim Hambro, slog sig også på bankvirksomhed, og flyttede til London hvor han grundlagde Hambros Bank, der eksisterer endnu. Familien Hambro boede om sommeren på landstedet Øregård nord for København.

Familien har også givet navn til Hambrosgade i kvarteret bag Glyptoteket.

I dag er bevaret nogle en enkelt bygning fra datiden på pladsen, nemlig Islandske Handels pakhus.

I dag er bevaret nogle en enkelt bygning fra datiden på pladsen, nemlig Islandske Handels pakhus.