Mariensdalsvej

Vejen har sit navn efter landstedet Mariendal, der lå på hjørnet af Falkoner Allé. Bygningen ses herover på en tegning udført af H. G. F. Holm.

Gården hed oprindeligt Falkendal, fordi den hørte til Falkonergården på Falkoner Allé.

I slutningen af 1880’erne udstykkede Mariendals ejer, Niels Josephsen, gårdens jord til villabyggeri. Han gav vejen i kvarteret navne efter medlemmer af kongehuset – bortset fra Nitivej, som har sit navn efter hans og hans kones initialer.

Langs Mariendalsvej kom der dog foruden villaerne også tidligt etageejendomme, fordi en række stiftelser opførte boliger her til deres medlemmer. Det gælder f.eks. Mariendalsvej 36, der blev bygget til Handelsrejsendeforeningen af 1886.

På Mariendalsvej 62 blev der omkring 1905 opført to blokke med arbejderboliger. De blev tegnet af arkitekten Ulrik Plesner (1861-1933) og indeholdt 40 små lejligheder, der sikkert blev beboet af de arbejderfamilier, som var beskæftiget på fabrikkerne i nærheden. Lejlighederne var som nogle af de første herhjemme indrettet med spisekøkken, som man sparede et værelse til opholdsrum.