Frederiks Hospital

I den nordlige del af Bredgade, ligger de bygninger, der blev opført i 1750’erne som hospital.

Det var Danmarks første hospital i betydningen af en insitution, der tager sig af syge. I modsætning til Almindelig Hospital, var det beregnet for de bedre stillede.

Det var kong Frederik den 5. der tog initiativ til at opføre hospitalet, som blev tegnet af arkitekterne Nicolai Eigtved og Laurids de Thurah. Hospitalet skulle indgå som en del kongens plan om Frederiksstaden, der skulle være en bydel for Københavns absolutte overklasse, og blev derfor bygget som et borgerligt palæ.

Hospitalet var selvejende og hentede bl.a. sine indtægter fra postvæsenet i Norge, hvis overskud kongen havde bestemt skulle bruges til hospitalet.

Foruden pleje af syge, havde Frederiks Hospital i 1700-tallet også til opgave at tage sig af børn født udenfor ægteskab. Der var i en periode en kasse, hvor man anonymt kunne lægge disse børn i.

Da man opførte Kommunehospitalet i 1863, overgik en del af patienterne hertil.

Ved etableringen af Rigshospitalet i 1910, ophørte Frederiks Hospital, men bygningerne blev reddet fra nedrivning og skænket til brug for Det Danske Kunstindustrimuseum.