Spring til indhold

Palægade

DSC_0888 RES
Palægade har navn efter et forlystelsessted, Palæhaven, som indtil omkring 1870 lå her. Det hed sådan, fordi det lå i haven til Thotts Palæ på Kongens Nytorv. Beværtningen kaldtes dog i 1800-tallet også bl.a. Østrups Have. Stedets specialitet var stegte lammehoveder.

Før stedet lukkede i 1870, blev der holdt store fester, hvor haven var illumineret og der blev opstillet en dansestrade, men her havde dog kun “velklædt publikum” adgang.

1757 - Geddes kort - udsnit nord for Kongens Nytorv RES

Haven, der hørte til palæet på Kongens Nytorv, lå ikke vinkelret på de omliggende gader. Selv om haven blev nedlagt, definerede den langt op i tiden ejendomsskellene i området, og derfor fik Palægade sit skrå forløb. Udsnit af Geddes kort fra 1757.

Palæets have lå, hvor Palægade går i dag, og gadens skrå forløb, skyldes formentligt, at da arealet blev udstykket i slutningen af 1800-tallet, var det den mest hensigtsmæssigt at lægge gaden sådan, for at udnytte pladsen bedst muligt.

Den nuværende gade blev anlagt i slutningen af 1800-tallet, og inden da lå grosserer Jacob Crohns tømmerplads i området.

DSC_0891 RES
Hjørneejendommene ud mod Bredgade, er Palægades mest markante. Både Palægade 1-3 og Palægade 2-4 er opført omkring år 1900 af ejendomsselskabet Palaisgaden, og er tegnet af arkitekterne Emil Blichfeld og Gotfred Tvede. På det nordlige hjørne bæres husets kraftige hjørnetårn af en stor drage.