Nationalbanken

Nationalbanken (gamle) 1870erne RES
Banken blev oprettet i 1818 som en privat bank, der fik kongens bemyndigelse til at udstede pengesedler. Få år tidligere var staten gået bankerot, og man mente derfor at det var bedst at det foregik hos en uafhængig institution.

Tidligere havde kongen kunne udstede flere sedler, end der var dækning for, f.eks. hvis der skulle skaffes penge til at føre krig for.

Nationalbanken er stadig en selvejende bank, men den er underlagt en særlig lov.

scan_20161127-res
Bankens bygning lå oprindeligt i Slotsholmsgade, som en slags tilbygning til Børsen (billledet herover).

I slutningen af 1860’erne opførtes en ny bankbygning ved Holmens Kanal. Den var tegnet af arkitekterne Peter Meyn og J. D. Herholdt (billedet øverst).

1965-1978 blev den erstattet af den nuværende bygning (billedet herunder), der er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen (1902-1971). Huset anses for ét af hans hovedværker og blev fredet i 2009, og var dengang Danmarks yngste fredede bygning.

dsc_0206-res