Peter Madsens Gang

Udsnit kort 1872
Gaden, der lå omtrent hvor Ny Østergade ligger i dag, var opkaldt efter brygger Peter Madsen, der i 1600-tallet havde nogle udlejningsboder til de fattige her.

Allerede i 1675 søgte den adelige frue, Else Parsberg, om tilladelse til at lukke gaden, fordi ”der bor kun skarnsfolk”.

Indgangen til gaden lå i Østergade mellem nr. 18 og 22, hvor Svaneapoteket lå.

Gaden var berygtet som slumkvarter. I 1871 blev gaden beskrevet som den sidste station før fattiggården. Den var berygtet for sine drukkenbolte, ludere (selv om bordellerne officielt blev lukket i 1869) og lommetyve.

Men der boede også ”almindelige mennesker”, f.eks. en bedstemor med sine to børnebørn, der havde en lejlighed på syv kvadratmeter – og her boede endvidere to logerende ældre damer.

I 1866-1870 blev der lavet en undersøgelse, der viste at ud af 80 børn født i gaden, blev kun de 19 ældre end fem år.

Gaden var meget smal, og to vogne kunne ikke passere hinanden. Man sagde, at gaden var så smal at en fuld mand kunne holde balancen ved at støtte med hænderne på husene på hver side af den.

Der blev også holdt køer i én af ejendommene i Peder Madsens Gang.

Omkring 1873 blev gaden nedlagt og erstattet af Ny Østergade. Et par huse i den nuværende passage >Pistolstræde fik dog lov at blive stående.