Assistens Kirkegård

Efter pestepidemierne i 1700-tallet, slog de københavnske kirkegårde ikke til.

Man var nødt til at lave nødkirkegårde imellem husene, de såkaldte assistancekirkegårde. Her blev især de fattigste begravet.

Det var dog ikke nogen løsning på længere sigt, så i 1757 besluttede man at anlægge en stor assistenskirkegård ved Nørrebrogade udenfor voldene på Nørre Fælled. Den åbnede i 1760. På området havde der tidligere ligget en tobaksplantage.

Befolkningen i byen var dog ikke meget for at skulle begraves så langt væk, selv om prisen kun var en femtedel af, hvad det kostede at blive begravet inde i byen.

I begyndelse omfattede kirkegården kun et smalt stykke langs Kapelvej, men efterhånden blev den udvidet, så den strakte sig helt ud til Jagtvej. Hertil nåede den i 1805.

På kirkegården var der afdelinger for de enkelte kirker i Københavns Indre by.

Kirkegårdens kapel blev opført omkring 1867 efter tegning af arkitekt Niels Sigfred Nebelong (1806–1871). Det har givet navn til Kapelvej. Det bruges ikke længere til sit oprindelige formål, men rummer siden 1993 Kulturcentret Assistens.

Den sydligste del af kirkegården var i 1800-tallet udlagt til begravelser for lemmerne på Københavns Ladegård og blev desuden i 1853 brugt til at begrave ofre for kolera-epidemien. Denne del blev nedlagt og fra 1909 omdannet til Hans Tavsens Park, der ligger langs med Hans Tavsens Gade.