Griffenfeldtsgade

Sankt Joseps Hospital (efter Trap (3)) RES
Gaden er opkaldt efter Peder Griffenfeldt (1635-1699), der som rigets kansler havde en stor indflydelse på landets styre i 1600-tallet.

Griffenfeldtsgade blev anlagt omkring 1860 og hed dengang Parcelvej.

Orienteringsplan over Nørrebro og Blågård - 1856 (Københavns Stadsarkiv) Udsnit Griffenfeldtsgade

Grundene var udstykket fra gården Solitude, der lå for enden af Solitudevej og var ejet af Henrik Christian Bangert. Læs mere om ham i beskrivelsen af Bangertsgade.

I Griffenfeldtsgade opførtes fra 1870’erne noget temmelig tarveligt byggeri.