Sankt Johannes Kirke

Ved Sankt Hans Torv ligger Nørrebros første kirke, Sankt Johannes. Tegningen herover fra Illustreret Tidende 1860-61 viser indvielsen i 1861.

Sankt Johannes Kirke er opført i 1861 efter tegninger af arkitekten Theodor Sørensen (1825-1867).

Kirken har fået sit navn efter torvet, der allerede i slutningen af 1700-tallet blev udgangspunkt for de vogne, der kørte københavnerne i skoven, bl.a. til Sankt Hans. Hans er en kort form af det danske navn for bibelens Johannes.

Allerede 1852 var nedsat en forening til opførelse af en ny kirkebygning på Nørrebro. Foreningen samlede penge ind, og med et større bidrag fra en pastor Rafn, kunne grundstenen lægges i 1856.

Grunden blev skænket af Krigsministeriet og kommunen.

1858 - Plan af forstaden Nørrebro (Københavns Stadsarkiv) Udsnit

Kirkens altertavle er udført af J. L. Lund var oprindeligt lavet til Vor Frue Kirke i København i 1818.

I 1876 skænkede brygger J. C. Jacobsen to relieffer til kirken.

Interiør

Kirkerummet er domineret af de kraftige søjler og de lyse, blåmalede hvælvinger.