Stefansgade

1880(ca) - Berggrens kort (Efter Trap (6)) Udsnit Stefansgade

Gaden er opkaldt efter Sankt Stefans Kirke, der ligger på hjørnet af Stefansgade og Nørrebrogade.

Kirken har navnt efter fattigforsørgeren Sankt Stefanus, der som det fortælles i Bibelen blev stenet til døde og derfor martyr.

Stefansgade hed tidligere Havremarksvej, som førte gennem området mellem Nørrebrogade og Jagtvej, der kaldtes Havremarken. I dage findes navnet stadig i Havremarkens Skole i >Husumgade.

På et tidspunkt havde man kaldt den nuværende Bragesgade for Stephansgade – sikkert lige efter kirkens indvielse i 1874.