Nørrebrogade 168

noerrebrogade-168-3

Ejendommen Uranienborg er opført 1901-1902 og tegnet af arkitekt Anton Rosen (1859-1928).

Bygherre var snedkermester Christian Dahl, som fik opført et halvt hundrede ejendomme i København og på Frederiksberg. (Bl.a. Falkonér Allé 19, som også er tegnet af Rosen)

Dengang lå huset et godt stykke uden for den tætbebyggede by, og blev i arkitekternes fagblad betegnet som et ”forstadshus”.

noerrebrogade-168-4
Facaden er noget stilblandet og har en midterakse med altaner. I sandstenspartiet i midten af bygningen er der indsat motiver fra dyrekredsen, udført af en billedhugger Basse. De astrologiske tegn må være en del af fortællingen om bygningens navn, som må have forbindelse til astronomen Tycho Brahes observatorium på øen Hveen.

noerrebrogade-168-9
I porten er anbragt et smedejernsgitter, udført af smedemester Brun. Gitterets forgyldte motiv ligner næsten et papirklip, og i den højre del ses årstallet 1902.

noerrebrogade-168-6

Bemærkelsesværdigt er et dekorationsbånd i 1. salshøjde, hvor der er brugt skråtstillede natursten om ornament. Denne for form for udsmykning har Rosen også anvendt på ejendommen Vibensgård på Østerbrogade.

I Nørrebro Lokalhistoriske Forenings årsskrift for 2006 findes en artikel om Uranienborg.