Sankt Hans Torv

Hvor torvet ligger i dag, var tidligere en plads hvor man samlede kvæget, der græssede på >Nørre Fælled, når det skulle malkes.

I slutningen af 1700-tallet blev pladsen udgangspunkt for vogne, der kørte folk til skovene nord for København, f.eks. til Sankt Hans. Derfor kaldtes pladsen i folkemunde Sankt Hans Torv, og det blev senere et officielt navn.

Torvets navn har inspireret til navngivningen af >Sankt Johannes Kirke, der ligger her ved. Hans er en kortere, dansk form for bibelens Johannes.