Sankt Johannes Kirke

Sankt Johannes Kirke

Ved Sankt Hans Torv ligger Nørrebros første kirke, Sankt Johannes.

Kirken har fået sit navn efter torvet, der allerede i slutningen af 1700-tallet blev udgangspunkt for de vogne, der kørte københavnerne i skoven, bl.a. til Sankt Hans. Hans er en kortere, dansk for af bibelens Johannes.

Tegning

Sankt Johannes Kirke er opført i 1861 efter tegninger af arkitekten Theodor Sørensen (1825-1867).

Allerede 1852 var nedsat en forening til opførelse af en ny kirkebygning på Nørrebro. Foreningen samlede penge ind, og med et større bidrag fra en pastor Rafn, kunne grundstenen lægges i 1856.

Grunden blev skænket af Krigsministeriet og kommunen.

1858 - Plan af forstaden Nørrebro (Københavns Stadsarkiv) Udsnit

Kirkens altertavle er udført af J. L. Lund var oprindeligt lavet til Vor Frue Kirke i København i 1818.

I 1876 skænkede brygger J. C. Jacobsen to relieffer til kirken.

Interiør

Kirkerummet er domineret af de kraftige søjler og de lyse, blåmalede hvælvinger.