Spring til indhold

Udforsk historien

Her finder du links til websteder, er handler om Københavns historie

Selskabet for Københavns Historie
Selskabet laver arrangementer, der sætter byen og det, der sker i den, i perspektiv. Desuden bliver medlemmerne informeret om den nyeste forskning i byens historie.
På siden er der digitale udgaver af bøger om Københavns historie.

Københavns Stadsarkiv
Arkivet rummer fysiske og digitale arkivalier, der fortæller Københavns historie fra 1400-tallet til i dag.
På siden er der adgang til at søge i arkivet og se forskellige digitaliserede kilder.

Københavns Museum
Museets fysiske udstillinger er lukket indtil videre på grund af flytning.
På siden er der adgang til at se eksempler fra museets billedsamling

Københavns Biblioteker
Adgang til digitaliserede bøger om København, historiske kort, registre over bogværker, restaurationsnavne (1930-1964), mindetavler, kolonihaver (1952), medlemmer af Borgerrepræsentationen m.m.

Københavns Bibliografi
Fuldtekstudgave af bibliografien indtil 1950 samt supplementet 1951-1969 og 1965-1979. Fra 1980 er bibliografien online-tilgængelig.

Kraks vejviser
Digitale udgaver af vejviseren fra 1770 til 1965.

Det Kongelige Bibliotek
I kortsamlingen findes bl.a. Berggrens Karréplaner fra 1886-1888.