Spring til indhold

Kanslergade

En kansler var i middelalderen en højtstående statsembedsmand, der som regel var den mest indflydelsesrige efter kongen.

Gaden blev anlagt i årene omkring 1. Verdenskrig, og her blev der opført nogle ret mondæne beboelsesejendomme.

Kanslergade er blevet kendt, fordi der i 1933 blev indgået et politisk forlig ved en forhandling, der fandt sted hos statsminister Thorvald Stauning, som boede her.

Man kunne ikke nå til enighed på Christiansborg, men forsatte så hjemme i Staunings lejlighed, og nåede så et forlig, der blev kendt som Kanslergadeforliget. En del af aftalen, der blev indgået mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre, ledte frem til Socialreformen, der gennemførtes i 1930’erne.


Kanslergade 5 hedder Kanslerhus (billedet herover), og har over indgangsdøren en sten med inskription der fortæller, at huset blev opført af københavnske borgere under bolignøden. Det henviser formentlig til, at det var Arbejdernes Kooperative Byggeforening, der fik ejendomme opført.