Spring til indhold

Bispeparken

Bebyggelsen er opført i 1940-41 og tegnet af arkitekterne Knud Hansen, Vagn Kaastrup og Kaare Klint m.fl. Den overordnede plan blev udformet af Ivar Bentsen.

For den lange, let buede blok mod Frederiksborgvej, stod Vagn Kaastrup.

Ved opførelsen var Bispeparken Skandinaviens største, sammenhængende boligområde, der var opført på én gang.

Bispeparken blev bygget særligt med henblik på børnerige familier. Bebyggelsen består af 84 opgange med omkring 825 lejligheder, hvoraf nogle har hele fem værelser.

Mens byggeriet var under projektering, overvejede man stadig at installere kakkelovne i lejlighederne. Men da man fandt ud af, at næsten alle, der skrev sig op til en bolig efterspurgte centralvarme, ændrede man planerne.

Bispeparken kombinerer den traditionelle karrébebyggelse med de fritliggende boligblokke, som vandt frem i 1940’erne.

Haveanlæggene mellem blokkene blev udført af havearkitekten C. Th. Sørensen.

Luftfoto af Bispeparken, 1950. Udsnit. Optaget af Stadsarkivets fotografiske atelier (Københavns Stadsarkiv). Grundtvigs Kirke ligger øverst i billedet.

På hjørnet af Frederikborgvej og Tuborgvej, står Gunnar Westmanns “Sneugle”, der blev opstillet i 1968.