Spring til indhold

Bispeparken

Bebyggelsen er opført i 1940-41 og tegnet af arkitekterne Knud Hansen, Vagn Kaastrup og Kaare Klint m.fl..

Den består af 84 opgange med omkring 825 lejligheder. Ved opførelsen var Bispeparken Skandinaviens største, sammenhængende boligområde, der var opført på én gang.

Bispeparken kombinerer den traditionelle karrébebyggelse med de fritliggende boligblokke, som vandt frem i 1940’erne.