Spring til indhold

Artillerivejens Kaserne

Artillerivejens KaserneRES
I kanten af den vidtstrakte, militære øvelsesterræn på Amager Fælled, blev der omkring 1890 opført en kaserne for 2. Artilleriregiments stab og 11. og 12. batteri.

Bygningerne er tegnet af arkitekten Alfred Møller.

Artilleriet havde endvidere kaserner på Christianshavn og i Frederiksholms Kanal.

Oversigtstegning - udateret

Kasernen bestod af to tre-etages officersbygninger ud mod Artillerivej. Bygningen til venstre eksisterer endnu i dag. Bagved lå dels stalde, dels magasinbygninger. Bagest var ridehuset.

I 1973 blev kasernen overtaget af Statens Seruminstitut.