Spring til indhold

Nordbanegade

Gaden er opkaldt efter Nordbanen, der var jernbaneforbindelsen mellem København og Hillerød.

Banen blev anlagt i 1864 og i 1886 blev Nørrebro Station anlagt ved Stefansgade.

Stationen var delt i to – én for hver køreretning. De blev benævnt “Station A” og “Station B”.

Udsnit af kort fra 1886, hvor man kan de de to adskilte stationer.

Stationen fik mange passagerer fra det folkelige Nørrebro. Det kunne ske, at togbilletterne blev udsolgt.

Der var også travlhed med ekspedition af godsvogne med varer til de mange virksomheder på Nørrebro. Godstrafikken på banen blev femdoblet i årene fra 1870 til 1890. Det kunne ske, at de lange godstog spærrede for persontogene, så passagererne måtte kravle gennem godstogene for at komme af på stationen.

Med indvielsen af den nuværende Nørrebro S-togsstation i 1930, blev den oprindelige Nørrebro Station nedlagt igen.

Nordbanegade. Udateret foto i Det Kgl. Bibliotek.

Nordbanegade fik sit navn i 1883. Gaden ses på billedet herover. Stefansgade ligger til højre og jernbaneterrænet til venstre.

Hvor Nordbanen tidligere gik, ligger Nørrebroparken i dag.

Indtil stationen blev anlagt i 1886, var der usikkerhed om, hvor den ville komme til at ligge. Derfor blev gaderne i kvarteret ikke lagt efter en samlet plan, så der var et logisk vejforløb hen til den.