Spring til indhold

Frue Plads

Indtil begyndelsen af 1800-tallet var Vor Frue Kirke omgivet af en kirkegård.

Ved englændernes bombardement af København i 1807, blev den gamle domkirke ramt af bomber og skudt i brand. Det samme gjaldt flere andre bygninger omkring kirken.

Man  besluttede at sløjfe kirkegården og i stedet anlægge en åben plads i stedet.

Pladsens udformning blev endeligt færdiggjort af M. G. Bindesbøll omkring 1860.

Pladsens bygninger er næsten alle beregnet til dannelse og lærdom. Ud til Frue Plads ligger Københavns UniversitetUniversitetsbiblioteket og Metropolitanskolen.

Langs Frue Plads står buster, der forestiller betydningsfulde videnskabsmænd eller kunstnere. Herunder ses naturforskeren Japetus Steenstrups buste, udført af billedhuggeren Vilhelm Bissen.

Bag Vor Frue KIrke står skulpturen “Skålfrugt” (herunder) af Jean Arp (1887-1966). Den er en gave fra legatet Albertina og blev opstillet i 1960.