Spring til indhold

Sundholmsvej

 

Vejen hed tidligere Stjernevej, som var opkaldt efter Stjernekroen, der lå hvor vejen krydser Tingvej. Det er muligvis kroens (hvide) bygning, der ses til venstre på billedet herunder.

I 1902 blev vejen omdøbt til dens nuværende navn, da Sundbyernes Kommune blev indlemmet i København.

1929 - Trap 4udg - Udsnit Sundholmsvej
Vejen blev i 1938 ført igennem fra Tingvej til Englandsvej, men planen om vejgennembruddet var opstået allerede 10 år før.

Ved krydset mellem Sundholmsvej og Tingvej lå Stjernekroen. Navnet skyldes formentlig en gård i Sundbyvester, der hed ”Stjerneholmen”.

Kroen fik bevilling første gang i 1748 og hed oprindeligt Sundbyvester Kro og var en aflægger af Røde Kro i Sundbyøster. Røde Kros ejerinde, Ole Larsens enke, fik i 1748 bevilling til at etablere en krofilial på en byggeplads, som hun havde købt på Sundbyvester Fælled. Her kunne hun både brygge og udskænke brændevin. 1757 solgtes kroen til Claus Larsen, der ikke nok ikke formåede at drive den med stort held, for han solgte den igen 1770.

De følgende ejere kunne heller ikke rigtig få forretningen til at løbe rundt, men da Mathias Steffensen Howitz fik krobevillingen i 1777 gik det fremad. Han etablerede bageri og mølleri ved siden af krodriften og fik omkring 1800 flyttet tingstedet hertil.

Endnu i 1830 var kroen velbesøgt, og der var særligt mange gæster til fastelavn, hvor tøndeslagningen blev holdt her. Her var også politiske møder, boksekampe, fester, filmforevisninger m.m.

Kroen brændte i 1875, men blev genopbygget og fik nu foreningslokaler, teater- og balsal. Stjernekroen forsvandt i 1938, da Sundholmsvej blev ført igennem til Englandsvej.

På Sundholmsvej 65 lå fra 1913 American Tobacco, der fremstillede tobaksvarer. I 1951 flyttede virksomheden til Gladsaxe.