Spring til indhold

Kompagnistræde

Kompagnistræde lå i middelalderen sammen med Farvergade og Læderstræde helt ud til stranden.

Gaden var oprindeligt en del af Ladbrostræde (det tidligere navn for Læderstræde), men er senere blevet opkaldt efter et hus, der tilhørte Danske Kompagni, der blev oprettet 1443.

Danske Kompagni var et laug, der var dannet af de danske købmænd i København. Lauget var et modstykke til de tyske købmænds Tyske Kompagni,.

Laugshuset havde en stor have, hvor der blev holdt skydekonkurrencer, og lauget ændredes efterhånden til et skydeselskab, hvor både adelsfolk, kongelige og sågar kvinder kunne være medlemmer. Der blev skudt til måls efter en kunstig fugl på en stang og vinderen blev fuglekonge.

I starten skød man med buer og armbrøster, men efterhånden gik man over til bøsser. Fuglen var formet som en papegøje, og derfor siger man om en vinder, at han har ”skudt papegøjen”. Papegøjemesteren, som vinderen hed, skulle give seks tønder øl, og desuden hele det næste år give en omgang, når han mødte gildebrødrene i byens vinkælder.

Kompagnistræde 16 RES
Kompagnihuset lå i nr. 16, men det nuværende hus på stedet er fra 1798. Derimod er der i Badstuestræde 18 formentlig endnu enkelte rester af det.

I 1500-tallet flyttede papegøjeskydningen til Vesterbro omkring den nuværende Skydebanegade, og i 1700-tallet opførtes der derude en fornem bygning til selskabet.

Den fredede bygning i Kompagnistræde 23 er opført i 1734 og er et sjældent eksempel på en bindingsværksbygning i det indre København.