Spring til indhold

Volmer Kiærs Allé

Vejen er opkaldt efter overretssagfører Volmer Kiær (1859-1943), der var involveret i udstykningen af Tårnby Villaby, som vejen ligger midt i.

Villabyen blev opført i årene fra 1902 af Orlogsværftets Arbejdernes ByggeforeningHolmen.

Oprindeligt blev der bygger 120 huse, men flere er senere kommet til, så der nu er 180. Husene blev tegnet af arkitekten Sophus Jørgensen (1852-1909), der lavede fem forskellige hustyper.

Volmer Kiærs Allé 1. Foto 2013.