Spring til indhold

Nationalbanken


Banken var oprindeligt en privat bank, Courantbanken, der var oprettet i 1736 som en privat bank, der havde tilladelse til at udstede pengesedler. Banken lå i Slotsholmsgade, som en slags tilbygning til Børsen (billledet herover). Bygningen var tegnet af stadsbygmester Peter Meyn (1749-1808).

I 1773 blev banken omdannet til rigets bank og blev landets nationale bank, der stod for udstedelse af pengesedler.

Da Staten imidlertid i 1814 gik bankerot,mente man, at det var bedst, at pengeudstedelsen foregik hos en uafhængig institution. Tidligere havde kongen kunnet lave flere sedler, end der var dækning for, hvis der f.eks. skulle bruges mange penge, når landet var i krig.

Nationalbanken blev derfor – og stadig – en selvejende bank, men underlagt en særlig lov.

Nationalbanken (gamle) 1870erne RES

I slutningen af 1860’erne opførtes en ny bankbygning (billedet herover) ved Holmens Kanal. Den var tegnet af arkitekten Johan Daniel Herholdt (1818-1902).

Den kom til at ligge ved Gammelholm, hvor et nyt kvarter var ved at skyde op, hvor flådeværftet Bremerholm før havde ligget. Gammelholm blev datidens “finanskvarter”, og flere banker og forretninger etablerede sig her.

1965-1978 blev den erstattet af den nuværende bygning (billedet herunder), der er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen (1902-1971). Huset anses for ét af hans hovedværker og blev fredet i 2009, og var dengang Danmarks yngste, fredede bygning.

dsc_0206-res