Spring til indhold

Larslejsstræde

dsc_0408-2-crop
Larslejstræde er opkaldt efter Laurids Lej, der ejede en grund i området i middelalderen.

Oprindeligt endte gaden blindt, og blev først efter 1500-tallet ført igennem til Nørrevold. Området lå i byens udkant og var domineret af haver, så her var kun spredt bebyggelse.

I 1600-tallet lå dengang huse for de fattige – de såkaldte sjæleboder

Gaden var adgangsvejen til Sankt Petri Kirkes kirkegård og til en gård der tilhørte Skt. Johannes og Skt. Birgitte alter.

Ved Larslejstræde lå indtil bybranden i 1728 en lille gade, der kaldtes Pædagogistræde efter en gård (Pædagogigården) på hjørnet af Larslejstræde og Sankt Peders Stræde. Her boede én af professorerne ved Københavns Universitet.

dsc_0407-2-res
Larslejstræde har været præget af Sankt Petri Kirkes institutioner. I gaden lå flere stiftelser, der hørte til kirken.

Hvor Pædagogigården lå, ligger nu Sankt Petri Kirkes tidligere præstegård, der ses til højre på billedet herover.

I gaden ligger den tyske skole, der kan føre sin historie helt tilbage til 1575, hvor den hed Sankt Petri Chorschule. Dengang var den én blandt flere tyske skoler i København, for en betragtelig del af byens indbyggere var tysksprogede.

Skolen var oprindeligt for drenge, men fik i 1700-tallet også tilknyttet en realskole for piger. I dag fungerer den som en tysksproget privatskole.


I Larslejstræde 11 ligger Brødrene Petersens Jomfrukloster. Det blev stiftet i 1755 og har til huse flere steder i byen, bl.a. på Amagertorv. Stiftelsen havde – og har – til opgave af stille lejligheder til rådighed for klosterdamerne, de såkaldte konventualinder.