Silkegade

Gaden har navn efter Silkekompagniet, der blev stiftet i 1618 på kong Christian den 4.’s initiativ. Kompagniet havde en fabrik her på hjørnet af Pilestræde.

Til kompagniets medlemmer blev der i Silkegade opført 14 ens huse med omkring 50 lejligheder. Bygningerne var tegnet af arkitekten Hans van Steenwinckel (1587-1639). Her blev indkvarteret nogle tyske silkevævere, som kongen havde fået til landet, for at igangsætte en silkeproduktion,

Måske er rækken af ensartede huse i gaden resterne af boligerne, der blev opført for Silkekompagniets arbejdere. Udsnit af Resens kort fra 1674.

Silkekompagniet blev formentlig nedlagt i 1631, for her blev nogle af husene og en gård i Pilestræde indrettet til et domus misericordiæ – de fattiges centralhus.

Herfra uddelte man en gang om ugen mad og penge til de fattige og stedet fungerede også som arbejdsanvisning. Her var også en ”heglestue”, hvor der blev forarbejdet hør, der kunne uddeles til de fattige, så de kunne få tøj.

Efter 1769 flyttedes forsorgen for de fattige til Almindelig Hospital.

I Silkegade 6-8 ligger Sparekassens Bikubens bygning, der blev opført i begyndelsen af 1880’erne efter tegning af arkitekten Johan Daniel Herholdt (1818-1902) og færdiggjort 1927-1929 ved en tilbygning på hjørnet af Pilestræde,, der var tegnet af Gotfred Tvede. Bikuben var stiftet som en sparekasse og forsørgelsesforening i 1857 og havde til at begynde med lokaler i Silkegade . En nybygning på Silkegade 6 tegnet af Poul Kjærholm, blev føjet til i 1957.