Spring til indhold

Peter Lunds Vej

Vejen er opkaldt efter sognerådsformand Peter Lund (1810-1894).

Peter Lund var ejer af Lyngby Mølle.

Peter Lunds Vej hed tidligere Peter Lunds Torv, fordi det var en slags centrum i den gamle landsby.

På Peter Lunds Vej ligger gymnastikhuset, der hørte til skolen på Høstvej.

På hjørnet af Høstvej lå tidligere fabrikken Dansk Pose Industri. Fabriksbygningen eksisterer stadig, men er ombygget til boliger.

På Peter Lunds Vej 8 ligger Lindegården (herover), hvis bygninger til dels er fra midten af 1700-tallet. Gården er én af de bedst bevarede gårde i “Bondebyen”, og er i dag indrettet til foreningslokaler m.m.