Spring til indhold

Andreas Bjørns Gade


Gaden er opkaldt efter storkøbmanden Andreas Bjørn (1703-1750), som havde et skibsværft og en handelsplads på Christianshavn. Værftet lå på den såkaldte Bjørnsholm (i dag Wilders Plads), for enden af Strandgade.

Andreas Bjørn. Maleri i Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Andreas Bjørn. Maleri i Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Gadens huse blev opført i årene 1899-1905 som en del af del såkaldte “Alladin-Kvarter”, som fik navn efter boligselskabet A/S Alladin.

Bebyggelsen blev tegnet af Erik Schiødte (1849-1909) og Rogert Møller (1844-1918), og omfatter også Burmeistergade, Bodenhoffs Plads, Brobergsgade og husene mod kanalen i Overgaden Oven Vandet.

Komplekset har nogle meget prangende facader mod kanalen, men en meget høj udnyttelse af grunden og er indenfor fyldt med snævre gårde uden ret meget dagslys.

Byggeriet i kvarteret dækkede især det store behov for boliger til arbejderne på Holmen og Burmeister & Wains skibsværft.

dsc_0214-res