Spring til indhold

Kongevejen (Lyngby)

Kongevejen er fortsættelsen af Lyngby Hovedgade.

Kongevejen blev anlagt omkring 1600, som en del af landevejen mellem København og Frederiksborg Slot.

Vejen var forbeholdt kongen og hoffets køretøjer. Derfor var vejen spærret med porte flere steder og almindelige mennesker måtte ikke benytte vejen, med mindre de havde kongens tilladelse.

Gjorde de det alligevel, kunne deres hest tages fra dem. Frederik den 3.’s dronning, Sophie Amalie, forlangte endda, at de blev skudt på stedet!

Vejen blev dog i 1767 åbnet for almindelig trafik, og blev en vigtig færdselsåre, fordi de rejsende fra København til Helsingør kom denne vej.

Í 1700-tallet blev Sorgenfri Slot opført ved vejen lidt nord for Lyngby.

Lyngby Landbrugsskole blev anlagt Kongevejen i 1868. Skolen fik til huse i en bygning tegnet af arkitekterne Vilhelm Dahlerup og F. C. Bøttger. Bygningerne er i dag en del af Frilandsmuseet.

I 1889 blev der i tilknytning til skolen etableret et landbrugsmuseum, på initiativ af Lyngby Landbrugsskoles forstander, Poul la Cour. Museet fik i 1915 sin egen bygning (herover) på vestsiden af Kongevejen. Museet flyttede i 1971 til herregården Gammel Estrup på Djursland.

På Kongevejen 48 ligger “Villa Vennely” (herover), hvor digteren Viggo Stuckenberg og han hustru Ingeborg boede. De flyttede derfra til gartnerboligen ved Sorgenfri Slot.

Sorgenfriskolen åbnede i 1949 i villaen “Henriksholm” ved hjørnet af >Skovbrynet. Den var en specialskole, som i 1958 fik en større tilbygning (herover).

Foran skolen står skulpturen “Pige, der sjipper” fra 1969. Den er udført af Helge Holmskov (1912-1982).