Spring til indhold

Ragnhildgade

Mange veje i denne del af Nørrebro er opkaldt efter skikkelser fra den nordiske mytologi. Måske er Ragnhild den norske sangkonge, Harald Hårfagers, hustru.

Ragnhildgade er anlagt omkring 1920.

Udsnit af kort over København og Frederiksberg, 1955. (Københavns Stadsarkiv).

På østsiden af gaden blev der i årene 1918-1919 opført husvildeboliger, for at afhjælpe bolignøden i årene efter 1. Verdenskrig. Boligerne lå også i Studsgaardsgade.

Nødboligerne var opført af træ og tegnet af arkitekten Anton Rosen (1859-1928) i samarbejde med Københavns Kommunes stadsarkitekt Hans Wright.

Husvildeboliger Ragnhildgade. Foto af Mogens Falk-Sørensen, 1954 (Københavns Stadsarkiv).

I midten af 1980’erne blev boligerne revet ned og i stedet blev der opført en etagebebyggelse, der var tegnet af Børge Kjærs tegnestue.

Langs vestsiden af Ragnhildgade lå Københavns Kommunes værksteder og oplagspladser.