Spring til indhold

Blågårds Kirke

I 1905 blev der opført en midlertidig kirke i det folkerige kvarter omkring Blågårds Plads. Den var tegnet af Martin Nyrop (1849-1921) og bygget af kokolith, der bl.a. bestod af gips og skaller fra kokosnødder.

Samtidig blev Blågårds Sogn udskilt fra Sankt Johannnes Kirkes sogn. 1. Verdenskrig satte byggeriet af en ny kirke på Blågårds Plads i stå i en periode.

Den midlertidige Blågårds Kirke. Foto før 1924 (Det Kgl. Bibliotek).

Den midlertidige kirke blev omkring 1926 flyttet til Vigerslev, hvor den stod til 1941. På Blågårds Plads blev der opført en ny kirke i 1924-1925, der blev tegnet af Andreas Clemmensen og Johan Nielsen.

Adgangen til kirken er ad en stentrappe, så selve kirkerummet ligger nærmest i 1. sals højde. I kælderen under kirken er der menighedslokaler.

I kirkens kor er der glasmalerier udført af Mogens Jørgensen. De blev opsat i 1993.

Kirken blev nærmest bygget sammen med de to symmetriske boligblokke på pladsen. Den har ikke noget tårn, men klokkerne sidder bag toppen af den spidse gavl.

Blågårds Kirke set fra gårdsiden.

Blågårds Kirke er nedlagt som folkekirke i 2014 og bygningen bruges nu til bl.a. koncerter under navnet Koncertkirken. Blågårds Sogn eksisterer stadig, men med Hellig Kors Kirke og Brorsons Kirke som samlingssteder.