Leifsgade

Gaden er som en række andre på Islands Brygge opkaldt efter personer fra Island. Leif den Lykkelige (ca. 970 – ca. 1020) var efter traditionen den, der opdagede Amerika.


Ved Leifsgade ligger karréen Gulfosshus, der er nærmere omtalt under Gullfossgade.