Spring til indhold

Rødegård

Bebyggelsen Rødegård har navn efter en gård, der lå på Øresundsvej 39.

Gården kaldtes også Svanelejegård, fordi man mener, at den i 1600- og 1700-tallet blev brugt af kongen som ”hvilested” under svanejagter. Endelig blev den også kaldt Dyvekes Gård, fordi man fejlagtigt mente, at kong Christian den 2.’s elskerinde Dyveke havde boet her. Der er ikke noget belæg for, at hun har haft noget med gården at gøre.

Rødegård var opført efter svenskekrigene i 1650’erne, og bestod af rødkalkede bindingsværkslænger ud mod vejen og et to-etages stuehus, der lå lidt tilbagetrukket. Gården havde desuden en stor, parklignende have med en fiskedam.

Gården blev formentlig opført som lystgård for Madtz Brøgger fra Christianshavn. I årene 1781-1788 blev Tårnby Birketing holdt her.

I 1942 blev Rødegård nedtaget af Frilandsmuseet i 1942, men blev dog ikke genopført på museet.

Boligbebyggelsen Rødegård blev opført i 1940 og har ca. 190 lejemål.

En lille del af den nuværende Rødegård mellem Øresundsvej og Moldaugade hed tidligere Integade og senere Lissagade.

Uden for bebyggelsen på hjørnet af Lyongade og Wittenberggade ligger Lizzies Plads, der er opkaldt efter formanden for andelsboligforeningen i Rødegård, Lizzie Liptak.

På pladsen står en gruppe stenskulpturer, der forestiller en violinist, en harmonikaspiller og et dansende par. Kunstneren er Knud Ross Sørensen.