Spring til indhold

Olivia Nielsens Gade

Flere veje i kvarteret er opkaldt efter fremtrædende personer i arbejderbevægelsen.

Anna Olivia Nielsen (1851-1910) var den første formand for Kvindeligt Arbejderforbund og også medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

Medlemmer af fire kvindelige fagforbund med de respektive fagforeningers faner. 1910. Fotomontage i Det Kgl. bibliotek

Den blinde gade hed fra 1959 Sporgade, fordi et jernbanespor førte gennem gaden til de to virksomheder General Motors og Nordisk Diesel.

Vejen blev omdøbt i 2009 i anledning af 100-året for indførelse af kvindelig valgret til borgerrepræsentationen.