Strandpromenaden

Omkring 1. Verdenskrig havde kommunen planer om at forlænge Kalkbrænderihavnsgade via Strandvænget langs kysten til kommunegrænsen ved Scherfigsvej.

Man ville gerne undgå, at Svanemøllehavnen og Tuborg Havn voksede sammen, og at befolkningens adgang til stranden blev spærret.

Det blev foretaget en opfyldning i Svanemøllebugten, hvor man bl.a. brugte overskudsjord fra bygningerne af tunnellerne i Boulevardbanen.

Strandvænget kom til at gå langs jernbanen og i stedet blev Strandøre anlagt som forbindelsesvej til Strandvejen.

I 2010 blev kom der ud for Strandpromenaden en kunstigt anlagt strand.