Spring til indhold

Strandvænget

Omkring 1914 projekterede man en forlængelse af Kalkbrænderihavnsgade mod nord.

Det var planen, at den skulle gå langs kysten og forbindes med Scherfigsvej. Det planlagte forløb ses på kortet fra 1914 herunder.

Vejen kom dog til at gå lidt anderledes, idet den i et sving nord om jernbaneterrænet fik forbindelse med Strandvejen. Langs stranden blev i stedet anlagt Strandpromenaden.

I 1917 blev vejen navngivet og fik naturligt sit navn efter stranden, som den gik langs med.

En del af arealet omkring Strandvænget er opfyldt land, der bl.a. blev etableret med brug af overskudsjord fra anlægget af Boulevardbanen.

Ved Strandvænget lå fra 1885 til 1930’erne Badeanstalten Helgoland. Navnet Helgoland har levet videre i DSB’s klargøringsanlæg, der ligger ved Strandvænget.

Ud for Strandvænget blev Svanemøllehavnen anlagt fra 1930’erne og frem. Her blev plads til mere end 1.000 lystbåde. Havnen er hjemsted for flere søsportsklubber.