Spring til indhold

Struenseegade

Gaden er opkaldt efter Johann Friedrich Struensee  (1737-1772) og anlagt omkring 1890.

J. F. Struensee - Stik af Johan Martin Preisler - 1771-72 - SMK (KKS8009)
J. F. Struensee. Kobberstik af Johan Martin Preisler. 1771-72. (SMK)

I starten hed den Skolegade, men navnet blev i 1906 ændret til det nuværende. Ændringen skyldtes nok, at der også var en Skolegade i Valby, som var blevet indlemmet i Københavns Kommune nogle år før.

Navnet Skolegade har ingen sammenhæng med, at Metropolitanskolen omkring 1940 flyttede herud fra Fiolstræde i den indre by.

En del af Struenseegade blev i 1920’erne bebygget med ejendomme opført af Københavns Kommune.

I gadens østlige ende ligger nogle af bygningerne fra fabrikken Glud & Marstrand (herunder) Se nærmere om fabrikken under Kapelvej.