Tagensvej

Vejen er opkaldt efter Tagenshus, som var bolig for den mand, der havde opsynet med bl.a. Borgmestervangen og Rådmandsmarken, der har givet navne til hhv. Borgmestervangen og Rådmandsgade. Huset lå omtrent hvor Tagensvej krydser Rådmandsgade.

Udbyttet fra markerne var en del af lønnen til de mænd, der sad i Københavns styre.

I 1700-tallet hed opsynsmanden Tage Nielsen og det er efter ham, at huset er opkaldt. Opsynsmandsboligen er dog formentlig opført allerede 1631.

Ved Tagenshus stod fra 1616 en fuglestang, som blev brugt til at træne jagtfalke. Sidst ti 1600-tallet lå her også skydebaner.

I forbindelse med Tagenshus lå  Tagens Mølle ved krydset mellem Tagensvej og Jagtvej.

Indtil 1890’erne gik Tagensvej kun til Jagtvej, men i 1899 blev den forlænget indtil Blegdamsvej, så den fik karakter af udfaldsvej.

Inden da var der dog anlagt en sporvognslinje tværs over fælleden, som igennem de landlige omgivelser kørte beboerne i kvarteret omkring Tagensvej ind til byen – og gav ikke mindst arbejderne på fabrikken Titan en lettere vej til arbejde.

Tagensvej fik forbindelse til Fredensgade og videre over Fredens bro til voldkvartererne og den Indre by.