Spring til indhold

Kastrup Kirke

Kastrup Kirke tegnet af arkitekten Phillip Smith (Illustreret Tidende 1881-82).
Kastrup Kirke tegnet af arkitekten Phillip Smidth (Illustreret Tidende 1881-82).

Oprindeligt var landsbyen Kastrup en del af Tårnby sogn. I 1918 blev Kastrup udskilt som et selvstændigt sogn.

I slutningen af 1800-tallet fik byen flere indbyggere, ikke mindst på grund af de industrivirksomheder, der blev etableret her.

Derfor byggede man i 1884 en kirke ved Kastruplundgade. Den blev tegnet af arkitekten Philip Smidth (1855-1938). Altertavlen blev udført af skibskaptajn Hans Chr. Nielsen. Den er senere flyttet til kirkens menighedslokaler.

Kirkens oprindelige tårn blev fjernet i forbindelse med en større ombygning i begyndelsen af 1970’erne. I dag har kirken et fritstående klokketårn mod nord.

Billedkunstneren Svend Wiig Hansen (1922-1997) udsmykkede i forbindelse med ombygningen kirken indvendigt.

I forbindelse med kirken blev der i 1924 en legatbolig for menigheden (til venstre på billedet herover).

I 1904 blev Kastrup Kirkegård anlagt ved Kastrupvej.