Spring til indhold

Søndre Allé

Omkring 1900 opførte Valby Arbejderes Byggeforening ca. 80 dobbelthuse på et trekantet areal syd for Valby Langgade.

I 1898 var det blevet muligt at få statsstøtte til byggeforeninger, og det blev hurtigt udnyttet mange steder.

I Valby blev initiativet taget af snedker Valdemar Kjærulff. Foreningen valgte mottoet “Til lykke, held og velsignelse”.

Tegning, ca. 1900 (Københavns Museum)
Tegning, ca. 1900 (Københavns Museum).

Bebyggelsen fik i folkemunde navnet Trekanten eller Den hvide by efter husenes farve.

Byggeforeningens huse lå i starten langt udenfor byen. De blev opført for foreningens midler, og tildelt medlemmerne ved lodtrækning. Fra omkring 1. Verdenskrig kunne de købes af foreningens medlemmer.

Arkitekten var Christian Mandrup Poulsen (1865-1952). Han tegnede husene i nationalromantisk stil og måske skulle den hvide farve symbolisere sundhed og frihed.

Husene havde forhaver ud mod de forholdsvis brede veje i kvarteret og der blev holdt øje med, om beboerne passede haverne ordentligt.

i hvert fald hed den i en artikel i et ugeblad 1903, at de ca. 1.000 beboere i Den Hvide By levede sundere og lykkeligere end de fleste andre.

Den hvide by omfatter Søndre Allé, Nordre Allé og Vestre Allé. Enkelte af husene ligger ud mod Valby Langgade, og her blev der i starten indrettet et par butikker.