Spring til indhold

Fredensgade

Gadenavnet henviser måske til fredsslutningen efter de slesvigske krige, hvis ledende officerer er mindet i en del gadenavne i kvarteret.

Gaden er anlagt i 1870’erne henover de arealer, hvor der siden 1600-tallet var blevet bleget klæde. Blegdammene, som området kaldes, er beskrevet under Blegdamsvej.

Sammen med Fredens Bro blev Fredensgade i 1880’erne en del af vejforbindelsen mellem Indre by og Tagensvej på Nørrebro.

Herude lå maskinfabrikken Titan, hvis arbejdere fortrinsvis boede inde i byen. Fabrikken lod omking 1887 anlægge en sporvogngslinie, så transporten til og fra arbejde blev nemmere for de ansatte.

Fredensgade skærer Ryesgade over, så den er delt i to dele i hver sin bydel: Ryesgade (Nørrebro) og Ryesgade (Østerbro).

Langs nordsiden af Fredensgade ligger Fredens Park, der blev anlagt i 1970’erne på et areal, der ellers var reserveret til en vejudfletning fra den planlagte motorgade langs søerne. Projektet blev ikke til noget, men da en del huse allerede var revet ned, blev området i stedet brugt til parkanlæg.

En lille, blind sidegade – Lille Fredengade – skaber forbindelse ind i det tætbebyggede område syd for gaden.