Spring til indhold

Sixtusvej

Vejen har navn efter kanonbatteriet Sixtus, der var en del af befæstningen på Holmen.

Sixtusvej er én af de tre veje i villabyen, som endvidere omfatter Kongedybs Allé og Prøvestens Allé.

Villabyen blev anlagt med toetages dobbelthuse tegnet af arkitekt H. Klaumann Krøyer. De første 10 villaer blev bygget i 1898. Næsten alle villaerne var ens.

Bebyggelsen fik navnet Villagrundejerforeningen Øresund, men kaldtes også “Eberts Nye Villaby”, fordi initiativet kom fra Hermann Ebert, der tidligere havde etableret >Eberts Villaby mellem Amagerbrogade og Englandsvej.

Foto af villabyen i dens tidlige år. Sixtusvej ses i forgrunden og huse på Backervej i baggrunden. Til venstre Sundby Vandtårn, der lå i Lergravsparken.

I modsætning til Eberts Villaby var husene i “Øresund” beregnet for arbejderklassen. Det lykkedes imidlertid ikke at få arbejderfamilier som beboere – måske fordi husene var for dyre.

I stedet blev de købt af håndværkere og erhvervsdrivende. Heller ikke alle de påtænkte huse blev opført, og i stedet blev de resterende grunde solgt.