Spring til indhold

Jægersborg Slot

I de første år af 1600-tallet blev den lille herregård ved landsbyen Ibstrup ombygget til et slot.

Gården havde været i kongens eje siden begyndelsen af 1400-tallet.

Jægersborg Slot. Kobberstik af Johan Jacob Bruun, 1756 (Det Kgl. Bibliotek)
Jægersborg Slot. Kobberstik af Johan Jacob Bruun, 1756 (Det Kgl. Bibliotek)

Slottet blev de følgende århundreder brugt af kongerne til jagter i de omliggende skove, og fik af Christian den 5. navnet Jægersborg.

I anden halvdel af 1600-tallet anlagdes Jægersborg Dyrehave som en del af jagtterrænet.

Jægersborg Slot. Kobberstik, udateret (Det Kgl. Bibliotek)
Jægersborg Slot. Kobberstik, udateret (Det Kgl. Bibliotek)

Jægersborg Slot blev anlagt i samme periode som Rosenborg Slot, og Badstueslottet ved Frederiksborg Slot og er opført i nogenlunde samme stil. I slutningen af 1600-tallet blev det dog ombygget, så dets renæssancepræg forsvandt.

Slottet var omgivet af en voldgrav på alle sider.

I midten af 1700-tallet var slottet i forfald, og i 1761 blev hovedbygningen revet ned.

Bevaret er de tilhørende bygnnger i Jægergården, der stammer fra 1740’erne. De blev formentlig tegnet af arkitekten Laurids de Thurah (1706-1759).

Til jægergården hørte ejendommen Meutegården, der lå ved den nuværende >Meutegårdsvej. Den var en del af anlægget, der husede slottets mange hunde, der medvirkede ved de såkaldte parforcejagter.

Hundeholdet ophørte i dog i 1741, da kongen afskaffede jagten med brug af hunde. Meutegården er nedrevet.

Til slottet blev der anlagt en barokhave mod øst, og Jægersborg Allé, der forbandt slottet med Charlottenlund Slot.

Allerede fra starten af 1700-tallet fungerede slottet som kaserne, og mange militære enheder har haft til huse her.

I 2010 solgte Forsvaret bygningerne, som i dag er de indrettet til boliger.

En række andre mandskabsbygninger er nedrevet.

På selve slottets plads, ligger i dag plejeboligerne Jægersborghave.

I dag er det kun en markering med sten i en græsplæne, der markerer beliggenheden af slottets hovedbygning. Under jorden findes dog murede afløbskanaler.