Spring til indhold

Brønshøjvej

Brønshøjvej opstod formentlig i 1780’erne i forbindelse med omfordelingen af landsbyen Brønshøjs jord. Den gav en mere direkte forbindelse til Frederiksberg end tidligere.

Ved Brønshøj Torv lå endnu i 1920 én af landsbyens gamle gårde på hjørnet af >Valløvej. Da den blev revet ned, opførte man i stedet boligkomplekset Valløgård, der var tegnet af Christian Holst (1882-1968).

På Brønshøjvej 19 lå fra 1927 Løvens Kemiske Fabrik, der fremstillede medicinalvarer, f.eks. det smertestillende præparat “Albyl”.

Fabrikken var grundlagt i 1908 med basis i Løveapoteket ved på hjørnet af Hyskenstræde og Amagertorv. Produktionen foregik flere steder i københavnsområdet, men blev samlet i Brønshøj. Fabrikken havde i 1950’erne næsten 800 medarbejdere.

I 1957 blev bygningerne overtaget af Teknologisk Institut, da Løvens flyttede til Ballerup. Bygningerne rummer i dag Kulturhuset Pilegården. På gårdspladsen ligger stadig et stuehus fra den gård, der lå her oprindeligt.

Navnet Pilegården skyldes, at gården i 1918 blev indrettet til kurvevarefabrik, som bl.a. flettede sine produkter af pilekviste.

På det højeste punkt i Brønshøj, blev der i 1931 opført et vandtårn, som kommunens arkitekter Poul Holsøe og Ib Lunding tegnede. Placeringen midt i et villakvarter skyldes, at tårnet skulle lægges på ét af de højeste punkter, for at få tilstrækkeligt tryk på vandet, når det blev ført ud i vandledningerne.

Beholderen, der er opført i jernbeton, kunne rumme 1,5 millioner liter vand. Tårnet er 34 meter højt.

Brønshøj Vandtårn er fredet som en af den danske funktionalismes vigtige brugsbygninger.

Brønshøj Vandtårn. Tegning 1928 (Københavns Stadsarkiv).