Spring til indhold

Hollænderdybet

Gaden er opkaldt efter en sejlrende i Øresund udenfor Københavns Havn. I samme “familie” af navne er Kongedybet.

Hollænderdybet er anlagt omkring 1910 i forbindelse med byggeriet af kvarteret Amagerbro.

Ud mod Amagerbrogade lå værtshuset Syven, der senere blev Sønderbro Teater.

Hvor gaden går i dag, lå en kirkegård for Tugt- og børnehusetChristianshavn. Her blev begravede man forbrydere og henrettede, som ikke kunne begraves i indviet jord på de almindelige kirkegårde. Kirkegården, der formentlig blev anlagt i 1770’erne, blev også kaldt Slavekirkegården – fordi tugthusfangerne kaldtes for slaver. Måske er også henrettede fra retterstedet på Christianshavns Fælled begravet her.

Kirkegården blev nedlagt i 1850’erne, dels fordi man nu ikke længere begravede forbrydere på en særlig kirkegård, dels fordi sundhedsmyndighederne var betænkelige ved begravelser tæt på boliger, der nu begyndte at blive bygget, bl.a. i Sverrigsgade tæt på.

På kortet herover er den markeret med et femtal. Med “10” er markeret Vor Frelsers Kirkegård på østsiden af Amagerbrogade.

I Hollænderdybet ligger ejendomskomplekset “Ny Mølle”, som har navn efter en af de møller, der lå på Amagerbro, inden kvarteret blev bebygget med boliger. Over den tidligere port til gården, sidder denne mølle som symbol.