Hollænderdybet

Gaden er opkaldt efter en sejlrende i Øresund udenfor Københavns Havn. I samme “familie” af navne er >Kongedybet.

Hollænderdybet er anlagt omkring 1910 i forbindelse med byggeriet af kvarteret Amagerbro.

Ud mod Amagerbrogade lå værtshuset Syven, der senere blev >Sønderbro Teater.

Hvor gaden går i dag, lå en kirkegård for Tugt- og børnehusetChristianshavn. Her blev begravede man forbrydere og henrettede, som ikke kunne begraves i indviet jord på de almindelige kirkegårde. Kirkegården, der formentlig blev anlagt i 1770’erne, blev også kaldt Slavekirkegården – fordi tugthusfangerne kaldtes for slaver. Måske er også henrettede fra retterstedet på Christianshavns Fælled begravet her.

Kirkegården blev nedlagt i 1850’erne, dels fordi man nu ikke længere begravede forbrydere på en særlig kirkegård, dels fordi sundhedsmyndighederne var betænkelige ved begravelser tæt på boliger, der nu begyndte at blive bygget, bl.a. i Sverrigsgade tæt på.

På kortet herover er den markeret med et femtal. Med “10” er markeret Vor Frelsers Kirkegård på østsiden af Amagerbrogade.