Prags Boulevard

Indtil 1926 hed gaden Sundby Boulevard.

Men da bystyret i Prag havde opkaldt en gade efter København, skulle der også findes en gade i København, man kunne opkalde efter Prag.

Kort 1910 - Axel Andersens forlag - Udsnit Prags Boulevard

Gaden udgjorde indtil 1902 skellet mellem Københavns Kommune og Sundbyernes Kommune. Nord for Prags Boulevard lå Christianshavns Fælled, som på grund af militære hensyn helt indtil 1909 ikke måtte bebygges.

Det var planen, at gaden skulle have et boulevard-agtigt præg og være en pendant til Holmbladsgade med præsentable lejlighedskomplekser.

Men tiderne skiftede og der var formentlig ikke økonomi til at bygge i det omfang, man havde drømt om. I stedet blev den østlige del af Prags Boulevard præget af de industrivirksomheder, der flyttede hertil i 1920’erne og 1930’erne.