Spring til indhold

Østre Gasværks Skole

Østre Gasværks Skole er tegnet af arkitekten Fritz Koch (1857-1905).

Skolen åbnede i 1897 og havde fra starten over 1.000 elever. Eleverne kom ikke bare fra boligerne, der hørte til Østre Gasværk, men også fra andre skoler på Østerbro, hvor børnetallet var stigende.

Ti år senere var den med næsten 1.900 elever Københavns næststørste skole. Det var nødvendigt at leje lokaler på >Nygårdsvej, hvor nogle af eleverne blev undervist.

De første år var skolen en friskole, dvs. en skole hvor børnene gik uden betaling.

Som noget særligt, havde skolen det første skolekøkken i en københavnsk skole. Her kunne børn få et billigt måltid mad for 13 øre gennem Foreningen for Friskolebørns Bespisning.

Efter 1. Verdenskrig fungerede skolens bygning i en periode som nødboliger for boligløse.

I 1999 blev der mod øst opført en ny fløj til skolen.