Rundetårn

Tårnet ved Trinitatis Kirke var ikke tænkt som klokketårn, men som astronomisk observatorium, en såkaldt ”stjerneborg”.

Det oprindelige navn var Regium Stellæburgum Hafniensise, altså Københavns kongelige stjerneborg. Navnet henviser nok til det obeservatorium Tycho Brahe havde på Hven, som kong Christian den 4. ønskede at flytte til København.

I tårnet blev der indrettet et observatorium, der lå her indtil 1861, hvor ObservatorietØstervold blev bygget. Da var der for meget lys og støv inden i byen til, at man kunne observere.

Tårnet fungerede endvidere som opgang til Universitetsbiblioteket på kirkens loft.

Det runde tårn med sin særprægede sneglegang, var et enestående byggeri, der ikke findes forbilleder for andre steder. Tårnet er 34,8 meter højt. Rundgangen er 209 meter lang og 4 meter bred. Sneglegangen snor sig 7½ gange om sig selv.

På tårnets ydervæg sidder en inskription med en slags rebus, som skal være forfattet af kong Christian den 4. Den latinske tekst betyder: “Styr lærdommen og retfærdigheden, Herre, i den kronede kong Christian den fjerdes hjerte.” Sværdet er tegnet på retfærdighed og den hebraiske tekst betyder Jehova, altså det arabiske navn for Vor Herre. Årstallet 1642 er året for tårnets færdiggørelse.

I 1716 kørte den russiske zar Peter den Store op i tårnet en vogn forspændt seks heste.

I begyndelsen af 1900-tallet overvejede man at flytte tårnet, så Købmagergade kunne udvides. Det blev ikke til noget, og i stedet anlagde man en arkade i Regensens bygninger overfor, så fodgængere kunne passere.

dsc06048-res