Blegdamsvej (Nørrebro)

Vejen har navn efter blegdammene, der lå uden for Sortedamssøen. Her blev der bleget lærred, som blev blødt og lyst af at ligge i solen. Denne historie er beskrevet under Blegdamsvej (Østerbro).

Blegdamsvejen nævnes første gang i 1694, så på dette tidspunkt har blegeriet været i gang. I 1878 blev Fredensbro bygget, for at skabe forbindelse fra byen til området udenfor.

Blegemændenes små lodder strakte helt ned til søen. Efterhånden som blegeriet ophørte, blev de bebygget med industrivirksomheder.

På Blegdamsvej 18 kan man stadig få et glimt af den småindustri, der karakteriserede Nørrebro. Det fine hus mod gaden fra midten af 1800-tallet skjuler en industribygning i gården bagved.

På billedet herunder ses én af de sidste virksomheder i Nørrebro-delen af Blegdamsvej under ombygning i 2018.

Tæt ved Sankt Hans Torv ligger Københavns Amts Ting- og Arresthus. Det blev opført omkring 1848 efter tegninger af arkitekterne Gottlieb Bindesbøll (1800-1856) og N. S. Nebelong (1806-1871).

Bag tinghuset lå et arresthus, og endvidere en tvangsarbejdsanstalt, som senere delvist overgik til hospitalet i Ryesgade.

Amtets retsbygning dækkede en række omegnskommuner, men lå altså midt i København. Ting- og arresthuset har med sine søjler foran indgangen en vis lighed med Københavns Domhus på Nytorv – hvad der måske er tilsigtet.

Nordsiden af Nørrebrodelen af Blegdamsvej er i dag helt domineret af nyt byggeri . På hjørnet af Tagensvej ligger Københavns Universitets Panuminstitut, der blev opført i årene 1971-1986 til at rumme de medicinske uddannelser.

Bygningen er opkaldt efter dan danske læge Peter Ludvig Panum (1820-1885). Den er tegnet af arkitekterne Eva og Nils Koppel, Gert Edstrand, Poul Erik Thyrring.

Panuminstuttet har i 2017 fået selskab af Mærsktårnet, hvor de sundhedsvidenskabelige fakultet har til huse. Tårnet er på 15 etager og tegnet af C. F. Mølles tegnestue. Navnet skyldes, at en del af byggeriet er betalt af firmaet A. P. Møller-Mærsk.