Gammel Kalkbrænderi Vej

Vejen er opkaldt efter det kalkbrænderi, som fra 1731 blev etableret ved kysten.

Kalken blev hentet andre steder og sejlet hertil. For at kunne bruge den til f.eks. fremstilling af mørtel eller kalkning af huse, måtte den først brændes. Det foregik i store ovne, som var de centrale i kalkbrænderiet.

Kalkbrænderiet lå omtrent, hvor Nordhavn Station ligger i dag.

Ved Gammel Kalkbrænderi Vej lå landstedet Rolighed.