Gammel Kalkbrænderi Vej

Vejen er opkaldt efter det kalkbrænderi, som omkring1730 blev etableret ved kysten. Herover ses Christen Købkes maleri af omgivelserne ved virksomheden i 1836.

Kalken blev hentet andre steder og sejlet hertil. For at kunne bruge den til f.eks. fremstilling af mørtel eller kalkning af huse, måtte den først brændes. Det foregik i store ovne, som var de centrale i kalkbrænderiet.

Kalkbrænderiet lå omtrent, hvor Nordhavn Station ligger i dag.

Ved Gammel Kalkbrænderi Vej lå landstedet Rolighed.

I 1777 blev der anlagt et nyt kalkbrænderi længere mod nord, men det gamle fortsatte driften nogle år endnu.